Filmske in fotodelavnice

Odkrijte nove priložnosti in nove talente v videu ali fotografiji. Že kratka delavnica lahko pomeni prvi korak na novo pot. Filmske delavnice so namenjene izdelavi kratkega igranega, dokumentarnega ali pa animiranega filma. V okviru fotografskih delavnic pa se udeleženci naučijo osnov fotografije, hkrati pa nastanejo zanimive tematske fotorazstave. Filmske in fotografske delavnice izvajamo v fizični obliki in preko spleta. Več o obeh delavnicah si preberi spodaj.

Filmska delavnica

Kako poteka naša filmska delavnica?

·         Razložimo osnove filmskega jezika: filmski plani, rakurzi, premiki kamere, … (z uporabo participativnih metod učenja temelječih na mladinskem delu).

·         Poiščemo ideje za kratke zgodbe, tematsko vezane na: lokalno, kulturno in naravno dediščino, varovanje narave.

·         Na podlagi ideje izdelamo scenarij in zgodboris.

·         Spoznamo se z osnovami upravljanja kamere in posnamemo prizore na izbranih lokacijah. V primeru animiranega filma pa izdelamo like in ozadja ter jih animiramo pred kamero.

·         Predstavimo montažni program ali aplikacijo in posnetke zmontiramo v kratki film.

·         Nastale filme skupaj pogledamo in pokomentiramo.

V spodbudnem okolju se potrudimo vključiti vse udeležence v različne vloge pred ali za kamero (scenarij, snemanje, igra, montaža) v skladu z njihovimi željami in talenti. Še posebej poskušamo za tehnične aspekte izdelave filma navdušiti dekleta. Naše delavnice so vedno aktivne saj poleg tega, da delamo v manjših skupinah, kjer ima vsak svojo vlogo, pogosto snemamo na terenu in hkrati tudi spoznavamo lokalno okolje.

Kaj o naših filmskih delavnicah pravijo udeleženci

“Delavnica o izdelavi filmčkov mi je bila všeč, saj sem se naučila, da lahko iz navadnega posnetka naredimo prav lep filmček.”

Udeleženka delavnica

“Naučil smo se veliko o kadrih in na splošno o filmih. Definitivno bom snemal še naprej.”

Udeleženec delavnice

“Bilo je zelo zabavno in poučno”

Udeleženka delavnica

Zakon je bilo!”

Udeleženec delavnice

CENA

Okvirna cena za delavnico 36€ na mentorsko uro + potni stroški, okvirna cena za tehniški dan 180€ + potni stroški (5 šolskih ur x 36 €/uro). V kolikor prevzamemo montažo ali postprodukcijo, se le ta v dogovoru z vami zaračuna po našem ceniku.

Fotografska delavnica

Kako poteka naša fotografska delavnica?

Fotografija je med vsemi generacijami zelo priljubljena, že z nekaj malega znanja lahko svoje fotografije še izboljšamo.

·         Razložimo osnove kompozicije ter uporabe barve (z uporabo participativnih metod učenja temelječih na mladinskem delu).

·         Pogledamo si primere iz prakse.

·         Spoznamo se z nastavitvami tehnične opreme.

·         V lokalnem okolju poiščemo motive lokalne, kulturne in naravne dediščine, življenja mladih ali iz narave in jih fotografiramo.

·         Spoznamo se z osnovami urejanja fotografij: ostrina, kontrast, porezava, barvna korekcija in velikost končne fotografije.

·         Nastale fotografije skupaj pogledamo in pokomentiramo.

V vzpodbudnem okolju se na delavnicah fotografije potrudimo vključiti vse udeležence, ne glede na predznanje in izkušnje, ter opremo, ki jo imajo na voljo (fotografiramo s fotoaparati in/ali telefoni udeležencev). Delavnica je zelo aktivna saj se odpravimo fotografirati na teren, udeleženci uzrejo naravno in kulturno dediščino še v drugi luči.

CENA

Okvirna cena za delavnico 36€ na mentorsko uro + potni stroški, okvirna cena za tehniški dan 180€ + potni stroški (5 šolskih ur x 36 €/uro). V kolikor prevzamemo izbor in/ali obdelavo fotografij, se to v dogovoru z vami zaračuna po našem ceniku.


Filmske in fotografske delavnice so namenjene: za otroke, mlade in odrasle, za šole, šolske učitelje ter različne kulturne in izobraževalne institucije za skupine in individualno. Osebno in preko spleta, tudi mednarodno. Delavnice so lahko prirejene tudi za ranljive skupine (gluhi in naglušni, avtisti, priseljenci, osebe s težavo socialnega vključevanja, osebe v geografsko odmaknjenih krajih). Za ranljive skupine sta še posebej ustrezni delavnici animiranega filma ter fotografska delavnica. Delavnice so oblikovane kot zaključene celote v trajanju minimalno 3 ure, pa vse do nekaj dni in kot rezultat vedno nastane zanimiv končni izdelek, bodisi kratki film ali fotografska razstava. 


Primeri naših delavnic

Izvedli smo številne počitniške filmske in fotodelavnice, delavnice v okviru tehniških in kulturnih dni na šolah, delavnice v okviru obšolskih dejavnosti, delavnice za društva, mladinske centre, večgeneracijske centre, javne sklade za kulturne dejavnosti, delavnice izdelave videoživljenjepisa za mlade brezposelne, delavnice in webinarje za odrasle na temo fotografije, snemanja in montaže. 

Še prav posebej pa smo ponosni na naše tematske filmske ali fotodelavnice:

Gozdno doživetje skozi objektiv kamere – spoznavanje drevesnih vrst skozi fotoobjektiv

Ne bodi kot drugi – filmska delavnica z elementom ozaveščanja o ohranjanju narave.

Nudimo tudi individualna svetovanja za mentorje.

Oglej si nekaj filmov iz naših delavnic spodaj, več pa na našem YT kanalu LIJAmedia: