Naša zgodba

Produkcija LIJAmedia je bila ustanovljena leta 2008 na pobudo Mie Brunej, ki se je s filmsko vzgojo, produkcijo in mladinskim delom pričela ukvarjati že leta 2001 v okviru DZMP Luksuz produkcije Krško (ene izmed pionirskih izobraževalnih organizacij v Sloveniji na področju izdelave avtorskega dokumentarnega filma).

V letu 2009 se ji je pridružil še partner in so-ustanovitelj Matej Žibert. V več kot desetletju delovanja je nato LIJAmedia šla kar skozi nekaj sprememb. Naše delovanje se je začelo kot LIJAmedia s.p. predvsem z namenom produkcije, leta 2010 smo v našo ponudbo dodali še izobraževanja ter se preoblikovali v zasebni zavod. V obdobju od leta 2012 do leta 2018 smo delovali kot pobudniki in del zavoda Magičnost ustvarjanja in pod svojo streho združevali še različne druge ustvarjalce. Od leta 2018 naprej zopet delujemo samostojno kot zasebni zavod v obliki, kakor smo sedaj, z uradnim nazivom: LIJAmedia, zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje.

Poleg filmske vzgoje, mladinskega dela in produkcije, smo aktivni še na področju okoljevarstva in trajnostnega razvoja. V letih delovanja se je pod našo streho zvrstilo nekje deset zunanjih sodelavcev in prostovoljcev, ogrodje organizacije pa trenutno tvorimo naslednji posamezniki:

Mia Brunej

»Ko bom velika, bom filmska režiserka! Delala bom takšne filme, kot jih ne dela nihče!« Že kot podeželski deklici, ki sem odraščala daleč stran od kinotek ali organizirane filmske vzgoje, se mi je porodila ta ideja, ki je na koncu čisto zares postala moja življenjska pot. V mojem okolju nihče ni imel nobene zveze s filmom, zato tudi mojega otroškega govorjenja nihče ni jemal resno. Ideja zagotovo ne bi padla na plodna tla, če mi na pot ne bi prišla nevladna organizacija  

Moja pot se je pričela leta 2001 v DZMP Luksuz produkcija, pionirske produkciji na področju avtorskega dokumentarnega filma v Sloveniji. Svoja znanja iz področja filma sem pričela nabirati na različnih izobraževanjih pod vodstvom priznanih mentorjev in filmskih ustvarjalcev kot so režiserji Želimr Žilnik, Boris Petkovič, Marko Cvejić, kamerman Jure Černec, montažer Nemanja Babič…, na mednarodnih taborih in izmenjavah, ter različnih dodatnih usposabljanjih iz tega področja.

Pot me je skupaj s filmi, ki sem jih so-ustvarila, vodila po različnih filmskih festivalih po vsej Evropi in na dodatna večmesečna usposabljanja v tujino (Graz 2003 Evropska prestolnica kulture, Avstrija, Zveza za mlade in film, Frankfurt na Majni, Nemčija). Svoje izkušnje pa sem v letih 2008 in 2009 pridobivala tudi z delom za regionalno televizijo Vaš kanal kot snemalka in novinarka za dnevno informacijsko oddajo in avtorica reportaž.

Malo zaradi predanosti nevladnemu sektorju, malo zaradi potrebe po ustvarjanju in po organizacijski obliki, ki bi ustvarjanje omogočala, smo nekaj let kasneje s somišljeniki ustvarili zavod LIJAmedia. Preizkušali smo se, se iskali, in sčasoma izoblikovali organizacijo, kakršna je danes. V okviru organizacije nenehno nadgrajujem svoja znanja tako na področju izdelave filma, kot izvedbe projektov in mladinskega dela. 

Moje delo znotraj zavoda LIJAmedia zajema vsebinsko in izvajalsko načrtovanje številnih projektov, izvedbo filmskih delavnic za otroke, mlade in odrasle, snemanje dokumentarnih, izobraževalnih in predstavitvenih filmov, ukvarjam pa se tudi s pripravo izobraževalnega materiala na tem področju (spletna videošola VISION in AnimaVision, priročniki Video za začetnike 1 & 2) in z mladinskim delom.


Matej Žibert 


Po srcu ekolog, varuh narave in ljubitelj živali sem se s fotografijo produkcijo videov pričel ukvarjati v letu 2009, ko sem se pridružil zavodu LIJAmedia kot soustanovitelj in projektni sodelavec za multimedijo.

Moje delo je poleg novih veščin iz področja snemanja, montaže ter dela z mladimi, kmalu pričelo od mene zahtevati tudi resnejše ukvarjanje s finančnim in časovnim načrtovanjem projektov ter samega dela v organizaciji, saj je stabilna struktura osnova za vsako delovanje. 

Skrb za naravo je na mojo pobudo postala ena izmed pomembnih komponent delovanja LIJAmedia. Znotraj organizacije smo pričeli izvajati tudi program Ekolija, ki je nastal iz želje po trajnostnem načinu življenja. Zavedanje o pomembnost obojega želimo tudi prebuditi pri udeležencih naših projektov in delavnic, za kar se v projektih in izobraževanjih osebno še posebej zavzemam.

Skrb za naravo in trajnostni razvoj nam je pomemben ne le kot tema s katero se ukvarjamo, ampak tudi kot način življenja. Na lokacije se, če je možno, odpravljamo peš, skrbimo za ločevanje odpadkov, uporabo rekvizitov za večkratno uporabo… Pa tudi skozi filme, ki jih snemamo, vedno poskušamo posredovati kakšno družbeno pomembno sporočilo.

V okviru organizacije sem prevzel tudi skrb za prostovoljce, kar zajema vse od spoznavanja organizacije, načrtovanja aktivnosti kot tudi samega beleženja izvedenih ur. Ukvarjam pa se tudi s pripravo izobraževalnega materiala (spletna videošola VISION in AnimaVision ter priročniki Video za začetnike 1 & 2) . Zaradi izkušnje priseljenstva (otroštvo sem preživel v Švici) pa imajo posebno mesto pri mojem delu mladi udeleženci naših aktivnosti iz priseljenskih družin, ki so pogosti obiskovalci naših delavnic.

Prostovoljci in sodelavci

V naših vrstah se je zvrstilo kar nekaj soustvarjalcev in prostovoljcev, tukaj vam predstavljamo tiste od njih, ki so trenutno še posebej aktivni.

Špela Kostevc – prostovoljka

LIJAmedi sem se pridružila preko programa usposabljanja na delovnem mestu, nato pa sem sodelovanje nadaljevala kot prostovoljka preko projekta Socialni inovatorji (KUD Pina). Moje delo zajema delo z mladimi, pripravo izobraževalnega materiala in objave na socialnih omrežjih. Še posebej sem ponosna na mojo pobudo v okviru projekta Socialni inovatorji.

Andraž Maček – prostovoljec

V LIJAmedia sodelujem pri pripravi prevodov filmov na njihovem Youtube kanalu v angleški jezik ter pri postavitvi nove spletne strani.